• Facebook Social Icon
דני ענבר

חיפוש קרובים

אם יש לך צורך אישי או משפחתי לאתר, לחפש ולמצוא קרוב או חבר בארץ ובעולם שאבד איתו הקשר או שלא נודע גורלו בעקבות השואה או מלחמה, אסון, משבר או כל סיבה אחרת, ואתה רוצה שיתייחסו לבקשתך בכבוד, בסבלנות בדיסקרטיות המתבקשים בעניינים אישיים כגון אלו, הרי שתמצא אותם בשרות זה.

מדובר בשרות מאוד מקצועי, עתיר ניסיון (ראה דוגמאות בהמשך) הפועל מזה עשרות שנים, תוך שיתוף פעולה עם עמיתים ומוסדות בארץ ובעולם.

 

העלות היא גמישה, הוגנת ומתחשבת באפשרויות התשלום של הפונה ובמורכבות החיפוש.

 

פגישת היכרות לפי בקשת הפונה - ללא עלות.

תחומי התמחות:
איתור מסמכים

חיפוש קרובים ומסמכים

עץ משפחה

מחקר ויצירת עץ משפחה ועבודה גנאולוגית לבתי משפט

גנאולוגיה

עבודת שטח (ארכיונים, מוזיאונים, ראיונות עם אנשים רלוונטים)

חיפוש יורשים

חיפוש יורשים של עזבונות בארץ ובחו"ל

ליצירת קשר:
03-9384874
050-566-1967
dani.inbar@gmail.com

צור קשר

מענה עד 24 שעות

Thank you for contacting me. I will reply within 24 hours