©2016 BY DANI INBAR.

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Recent Posts

October 18, 2016

במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל :המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים

March 24, 2016

ר.ק נולדה בקיבוץ בעמק הירדן כשנה לפני קום המדינה.
מעולם לא הכירה את אביה שנהרג בקרב להגנת עמק הירדן.
כמו כן היא שמעה וידעה עליו מעט מאוד, אולי כיוון שאמה נישאה בשנית.

בראיון הראשוני סיפרה שנולד בליפציג גרמניה, היא ידעה תאריכים ושמות סבה וסבתה.
בד"כ ידעה את הפרטים שנכתבו...

September 17, 2015

האחים, בני 60+, פנסיונרים ממוצא בולגרי פנו אלי כשבפיהם סיפור טרגי על אח קטן שעלה עם ההורים וח.מ מבולגריה בשנת 1949 ונפטר במעברת "פרדס חנה" באותה שנה.

ללא קבר, ללא תעודת זיהוי ושם פרטי - דיקו, שיש ספק לגביו.

על פניו הסיפור הטרגי המוכר לכולנו מפי מאות משפחות ממוצא תימני. ה...

June 10, 2015

א.א ואחותה נולדו בברלין גרמניה ועלו לישראל עם אביהם האלמן לפני מלחמת העולם השניה.
א.א לא זכרה הרבה מאמה שכן זו נפטרה בשעת לידתה של אחותה הצעירה ממנה בשנה.
בארץ חיו שתי האחיות עם אביהן שלאחר זמן קצר התחתן בשנית ושלח אותן לפנימיה.
חייהן לא התנהלו על מי מנוחות כי תמיד ניק...

February 20, 2015

ה.ז היא רופאה ,תושבת ישראל, וסבתא ל-7 נכדים, ילידת העיר ליבוב באוקראינה (פעם בפולין).
היא נולדה בסוף 1938 ולפני שהוריה נאספו לגטו ליבוב היא נמסרה לדודתה.
כשסכנה ריחפה על הדודה היא נמסרה לכפרית, גויה, וזו עם אחותה שמרו עליה במסווה של בת משפחה.
על כך זכו ברבות הזמן להכרה...

January 8, 2015

פ.ל הוא גבר ישראלי,נשוי,אב לשלושה צאצאים וסב לחמישה,בן 71 שנולד בברלין בערב פרוץ מלחמת העולם.,בשנת 1938.
הוא הגיע ארצה ממחנה העקורים" ברגן בלזן" כיתום בן 7 יחד עם קבוצת יתומים נוספת נקלטו בקושי רב בקיבוץ קטן בצפון.
בקיבוץ הוא "אומץ " על ידי חבר ,אף הוא יליד גרמניה ,שהי...

June 16, 2014

ע.ו הוא יליד גרמניה. עד שבנו החל "בעבודת שורשים" בכיתה ז', לא גילה עניין מיוחד בשורשי משפחת אימו בפולין ולמעשה הבין עד כמה הוא יודע מעט רק כאשר נשאל לשמות סבו וסבתו מצד אימו, ומצא עצמו מגמגם.
כל שידע לומר לבנו  היה שכולם ניספו בשואה, להוציא אח אחד של אימו שהיגר לארה"ב...

May 13, 2014

צ.פ ואחותה נולדו להורים חרשים (וכפועל יוצא אילמים).סיטואציה כמעט בלתי נתפסת, אבל חרף העובדה הזו, שתיהן שומעות, הקימו משפחות מפוארות, למדו לימודים אקדמאיים מתקדמים וכיום הן סבתות.

בראיון הראשוני סיפרה שנולדה בארץ להורים חרשים, האב יליד הונגריה (כיום רומניה), הוא שרד את כ...

Please reload