Search
  • Dani Inbar

סיפורה של א.א (גרמניה ופולין)


א.א ואחותה נולדו בברלין גרמניה ועלו לישראל עם אביהם האלמן לפני מלחמת העולם השניה. א.א לא זכרה הרבה מאמה שכן זו נפטרה בשעת לידתה של אחותה הצעירה ממנה בשנה. בארץ חיו שתי האחיות עם אביהן שלאחר זמן קצר התחתן בשנית ושלח אותן לפנימיה. חייהן לא התנהלו על מי מנוחות כי תמיד ניקרו שאלות שונות ביחס לנסיבות מותה של אימן וביחס לתחושותיו של האב אליה. הניסיונות שעשו השתיים לשוחח עם האב כדי לקבל תשובות לשאלות המציקות, נתקלו בתשובות לאקוניות ולא מספקות כגון : "אהבתי אותה מאוד" ,"היא הייתה מאוד יפה". ברבות השנים הקימו שתי האחיות משפחות מוצלחות ואף זכו לנכדים. בראיון הראשוני לא נוספו פרטים חדשים, מעבר לשמות ההורים, שכונת מגוריהם ואולי פרט נוסף, שלא נראה בתחילה מאוד משמעותי אך בהמשך הוא סייע באיתור.

האבא הגיע מפולין לגרמניה ושם הצטרף לאחיו שהיה בעל חנות למוצרי טבק. את החנות הזו הצלחנו לאתר וכך למדנו שהאב והאם השתמשו לעיתים בשם נעוריה של האם. מכאן כבר אפשר היה לגלות מסמכים המלמדים על מועד המוות של האם וסיבתו.הסתבר, שלא כפי שחשבו האחיות, האם נפטרה ממחלה מדבקת לאחר הלידה, ולא מסיבוכים בלידה. מכאן הדרך הייתה סלולה למציאת קברה של האם בברלין.

הקבר היה מכובד ביותר והכיתוב העיד כי אביהם אהב אותה מאוד. תצלום המצבה והכיתוב החם ריגשו אותה מאוד בשנתה האחרונה. זמן מה אחרי המחקר נפטרה האם בשיבה טובה.

תוצאה נלווית למחקר :

נגרמה קורת רוח לישישה שחשה שנים רבות כי ישנן שאלות בחייה ללא מענה הולם, אולי תוצאות המחקר נתנו איזושהי מענה מרגיע.


35 views0 comments

Recent Posts

See All

אמינות בחקר שורשים משפחתיים

במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל : המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים המשפחתיים (גנאולוגים) היא לאסוף, לארגן

התהליך הריגשי שהמחקר הגנאולוגי מעורר

המחקר הגנאולוגי עוסק בעבר, במקומות, אנשים, יחסים, רכוש כסף, תרבות, היסטוריה, אתיקה ורגשות אנושיים. המחקר עשוי להציף ברוב המקרים ברגשות נעימים של תקווה, סקרנות, אשליה, הזדהות ושמחה אבל במקרים מסוימים ה

סיפורה של ר.ק (ישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה)

ר.ק נולדה בקיבוץ בעמק הירדן כשנה לפני קום המדינה. מעולם לא הכירה את אביה שנהרג בקרב להגנת עמק הירדן. כמו כן היא שמעה וידעה עליו מעט מאוד, אולי כיוון שאמה נישאה בשנית. בראיון הראשוני סיפרה שנולד בליפ

©2016 BY DANI INBAR.