Search
  • Dani Inbar

התהליך הריגשי שהמחקר הגנאולוגי מעורר


המחקר הגנאולוגי עוסק בעבר, במקומות, אנשים, יחסים, רכוש כסף, תרבות, היסטוריה, אתיקה ורגשות אנושיים.

המחקר עשוי להציף ברוב המקרים ברגשות נעימים של תקווה, סקרנות, אשליה, הזדהות ושמחה אבל במקרים מסוימים הוא גם עלול לעורר רגשות פחות נעימים כגון פחד,בושה,כעס אכזבה,צער וקנאה.למרבית המזל לרוב המחקר מעורר תערובת של כל סוגי הרגשות הללו.

לקליינטים יש תמיד סיבה להזמנת המחקר. ברוב המקרים הסיבה גלויה להם ולפניך (" אני מעוניין למצוא את אחותי שנעלמה במלחמה וגורלה לא נודע") אבל ישנם גם מקרים שהסיבה קצת פחות ממוקדת ( " אני רוצה לדעת הכל על משפחתה של אימי " ) ולעיתים הסיבה הגלויה היא אמנם " לדעת הכל על משפחת אימי " אבל מתחתיה ישנה סיבה סמויה מעיני החוקר (ולפעמים גם הקליינט עצמו) –לברר תחושה או שמועה שלסבתא היה בעל או מאהב לפני שהכירה את סבא.

טיבה של הסיבה להזמנת המחקר עשויה או עלולה לעורר שלל רגשות חיוביים או פחות לחיוביים. איך מתמודדים עם סודות משפחתיים שנשמרו בקפדנות לאורך הדורות, מה קורה לקליינט כאשר להפתעתו משפחת אביו הייתה מאוד אמידה ויש עדיין סיכוי לממש חלק מהנכסים.

על הגנאולוג לציין לפני הקליינט שכאשר עוסקים בעבר ובאנשים, יש לצפות לכל סוגי הרגשות והפתעות.

נכתב על ידי דני ענבר, 2016


48 views0 comments

Recent Posts

See All

אמינות בחקר שורשים משפחתיים

במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל : המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים המשפחתיים (גנאולוגים) היא לאסוף, לארגן

סיפורה של ר.ק (ישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה)

ר.ק נולדה בקיבוץ בעמק הירדן כשנה לפני קום המדינה. מעולם לא הכירה את אביה שנהרג בקרב להגנת עמק הירדן. כמו כן היא שמעה וידעה עליו מעט מאוד, אולי כיוון שאמה נישאה בשנית. בראיון הראשוני סיפרה שנולד בליפ

סיפורם של האחים ח.מ ו- א.מ בישראל.(ראשית שנת 2014 )

האחים, בני 60+, פנסיונרים ממוצא בולגרי פנו אלי כשבפיהם סיפור טרגי על אח קטן שעלה עם ההורים וח.מ מבולגריה בשנת 1949 ונפטר במעברת "פרדס חנה" באותה שנה. ללא קבר, ללא תעודת זיהוי ושם פרטי - דיקו, שיש ספק

©2016 BY DANI INBAR.