תהליך המחקר

השיטה ומאפייני עבודת האיתור

 • ראיון ראשוני ויסודי לקבלת כל המידע ותאום ציפיות עם הלקוח (חינם).

 • חתימה על הסכם עבודה.

 • קבלת מסמכים ותמונות מהלקוח.

 • איות שמות האנשים והמקומות שמחפשים בשפת המקור.

 • קשר טלפוני ואימיילי פתוח, שוטף ורציף עם הלקוח.

 • חיפוש נמרץ במאות מקורות מידע.

 • הסתייעות בעמיתי מקצוע בארצות הנחקרות, לפי הצורך.

 • עיון חוזר ונשנה במקורות שהכזיבו במטרה למצוא עדכונים חדשים.

 • שליחת מכתבים, אימיילים ושיחות טלפון לארכיונים ומקורות מידע נוספים.

 • תירגום מסמכים רלוונטי משפות שונות.

 • לא מרפה מהמחקר עד להשגת תוצאות.