Archive

סיפורו של פ.ל (גרמניה, אנגליה וישראל)

פ.ל הוא גבר ישראלי,נשוי,אב לשלושה צאצאים וסב לחמישה,בן 71 שנולד בברלין בערב פרוץ מלחמת העולם.,בשנת 1938. הוא הגיע ארצה ממחנה העקורים" ברגן בלזן" כיתום בן 7 יחד עם קבוצת יתומים נוספת נקלטו בקושי רב בקיבוץ קטן בצפון. בקיבוץ הוא "אומץ " על ידי חבר ,אף הוא יליד גרמניה ,שהיה לו כאב. ברבות השנים הוא עזב את הקיבוץ,הקים משפחה,זכה ב "באות המופת" באחת המלחמות ואת זיכרונותיו כילד בברלין הנאצית דחק לקצה מוחו.לא שכח,אלא רק שם בצד.

בראיון הראשוני סיפר את מה שזכר ושמע על 7 שנותיו בברלין: הוא הושם בבית יתומים יהודי בברלין כמעט עם לידתו. למזלו הוא "אומץ" על ידי גבאי בית הכנסת ובביתו שרד את מרבית המלחמה. בית היתומים על כל ילדיו האחרים ואנשי הסגל נשלחו להשמדה. ראוי לציין שהמשפחה המאמצת חיה את כל זמן המלחמה ברובע יוקרתי ביותר של ברלין,מוקפת מכל עבר במשפחות נאציות מיוחסות (זוהי תעלומה שלא זכינו לפותרה). כל שידע הוא את שמו הגרמני/יהודי המלא ואת שמה של אימו.

בנוסף לכך היו לו שברי זכרונות על "חיים טובים" ,הרבה אהבה ותלושי מזון למכביר. למעשה הוא תמיד הוקיר טובה למשפחה המאמצת ובהם רואה אמא ואבא. לקראת סוף המלחמה נפל פגז של בעלות הברית בסמוך לו ולאימו המאמצת,ושניהם הובאו לשני בתי חולים שונים ואז נפרדו דרכיהם (בשנות ה- 50 התחדש הקשר). לאחר זמן מה בבית יתומים יהודי שהוקם לאחר המלחמה,הוא אותר על ידי חיילי הבריגדה העברית והושם בברגן בלזן ומשם הועבר לישראל. היו לפ.ל עשרות מכתבים כתובים גרמנית ואנגלית שנכתבו מסוף שנות החמישים. היתה זאת תכתובת בין המשפחה המאמצת שהיגרה לארה"ב לבין מאמצו בקיבוץ.

המחקר החל בתרגום מאסיבי של המכתבים, נבדקו עשרות רבות של אתרי מידע, תכתובת עם אירגונים בארץ ובעולם וראיון של אנשים שנגעו איכשהו בחיו של פ.ל הגילוי המפתיע והמרעיש מכל היה שאימו הצליחה לברוח מגרמניה לאנגליה מיד עם לידתו,שם התחתנה ומאוחר יותר התגרשה. מוצאה היה ממשפחה אמידה מאוד שהותירה בגרמניה ובלונדון רכוש רב. בשנת 1980 הוזמנה אימו לחתונת אחיינה בישראל (אילו רק החל את מחקרו 30 שנה קודם לכן היה כנראה פוגש בה בישראל), וב-1982 נפטרה בלונדון.

לפני כשנה ביקר פ.ל בברלין וסייר במחוזות ילדותו.הסתבר שרסיסי הזכרון שנותרו מילדותו היו מדויקים להפליא. לפ.ל התלוותה הסטוריונית שליוותה וסייעה בחיפושים השונים.

תוצרים נלווים למחקר:

  • לפ.ל יש עכשיו תמונה מלאה על קורותיו באותן 7 השנים ראשונות בברלין.

  • יש לו עץ משפחתי הכולל 4 דורות.

  • נכתב עכשיו ספר שמספר את סיפורו.

  • קיבל אזרחות גרמנית

  • התגלו תמונות של פ.ל משהותו בבית היתומים (בסוף המלחמה) ובברגן בלזן.

  • התגלה ספר אוטוביאוגרפי שנכתב בארה"ב על ידי חברו שגדל איתו בקיבוץ ובו תיאור קליטתם הטראומטית בקיבוץ.

  • פ.ל השתתף בכנס שבו פגש בחבריו הילדים מבית היתומים וברגן בלזן